نحوه استفاده از اسپری بینی فلوتیکازون

اسپری بینی فلوتیکازون

برای استفاده از اسپری بینی فلوتیکازون برای دفعه اول ابتدا درپوش آن را برداشته به اندازه 3 پاف در فضای آزاد آن را اسپری می کنیم .سپس نوک اسپری را در یکی از حفره های بینی وارد می کنیم و با دست حفره دیگر بینی را می بندیم سپس با فشار دادن قسمت متحرک اسپری محتویات آن را به داخل بینی اسپری می کنیم  و نفس می کشیم سپس همین کار ر ابرای حفره دیگر بینی انجام داده و در پایان حتما درپوش اسپری را روی آن قرار دهید.

نظرات


  • تاکنون نظری ثبت نشده است.