mct oil

بیشترین استفاده از روغن ام سی تی در ایران به عنوان یک مکمل برای افزایش وزن نوزادان نارس یا کودکان با وزن کمتر از مقدار طبیعی می باشد که توسط متخصصین اطفال و در صورت لزوم تجویز می گردد.

آرتروز و درمان آن با اورتوکین

درمان قطعی آرتروز های گرید 1 تا 3 با استفاده از تکنولوژی اورتوکین آلمان