BMIچیست؟

شاخص توده بدن یا BMI که مخفف عبارت Body Mass Index می باشد از تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم به توان دوم قد برحسب متر به دست می آید.