قوانین سایت

قوانین سایت

1.همراهان گرامی در مورد داروهای کمیاب اولویت تحویل دارو با بیمارانی می باشد که نسخه پزشک دارند تا افرادی که یک دارو را به صورت تک قلم درخواست کرده اند یا این که قبلا نسخه خود را از محل دیگری تهیه کرده اند. بنابراین درخواست می شود عکس کل نسخه خود را در سایت قرار دهید.

2.موجودی دارویی داروخانه ها مخصوصا در مورد داروهای کمیاب به صورت لحظه ای می باشد یعنی اگر دارویی در حال حاضر در داروخانه ای موجود می باشد هیچ تضمینی در مورد این که این دارو چند روز بعد هم در آن داروخانه موجود باشد نیست .

3.در هنگام کمبود دارو (که معمولا یک پروسه یک تا چند ماهه است ) داروخانه های برای این که دارو به تمام بیماران برسد از آن دارو کمیاب تعداد محدودی به بیماران عزیز ارائه می نمایند تا دارو به تمام مراجعه کنندگان برسد.

4.طبق دستور وزارت بهداشت و درمان کلیه داروخانه ها از پس گرفتن کلیه اقلام آرایشی و بهداشتی معذور می باشند.